O Renatě · Jóga · Masáže · Kontakt

Slovo "jóga" pochází ze sanskrtu a znamená spojit nebo sjednotit. Jóga je nejstarším dochovaným systémem rozvoje těla i ducha na světě. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá lépe porozumět sobě samým, nalézt harmonii a radost při každodenních činnostech. Cílem jógy je zejména obnovení energie, zachování zdraví a duševní pohody.

Pravidelné praktikování jógy přináší dlouhotrvající užitek pro tělo i mysl, navozuje nám trvalý pocit štěstí a radosti. V uvolněném těle se nám mnohem lépe "bydlí" a díky tomu se nám pak i lépe daří. Klidným prováděním pozic se učíme vnímat tělo a naladit se na něj. Každý cvik má určitý duchovní obsah a blahodárně působí na naše zdraví, podporuje správné držení těla, zlepšuje rovnováhu a prohlubuje dech. Je to cesta do našeho vnitřního světa, který příliš neznáme.

Renata přenáší podstatu jógy a kontaktu přes jasnost, bdělost a radost do svých lekcí. Vychází především z Hatha jógy, Ashtanga Vinyasy, flow & fly yogy (rytmické, partnerské a akrobatické jógy). Zaměřuje se na harmonizaci energetických drah i regenerační účinky jógových ásan. Obohacuje je prvky tradičních thajských masáží, pránajámou (dechová cvičení), meditací a vizualizací s tichým zpěvem manter. Spojuje lehké, zábavné i energické prvky, které obohatí začátečníky i velmi pokročilé. Podporuje Vaši lásku k sobě samým i k celému světu, rozvíjí Vaši fantazii, cit a vnímavost krásy okamžiku, ve kterém se právě nacházíte.

Specializuje se na soukromé lekce menších skupin a individuální výuku jógy, kterou maximálně přizpůsobí Vašemu zdravotnímu stavu, momentálnímu pocitu, úrovni znalostí technik a míře zkušeností s jógou, aby tak mohla co nejlépe podpořit Váš růst i Váš cíl. Pro soukromé lekce jógy si můžete vybrat své oblíbené místo v přírodě nebo v pohodlí svého domova. Velkou výhodou individuální výuky je, že nebudete nikým rušeni a vše se přizpůsobí Vašemu tempu.

Renata působí především v Brně a v Praze, příležitostně i v zahraničí. Mohli jste ji vidět na DVD o zdravém životním stylu s Davidem Hufem, v kurzech Hatha jógy na Malé Skále v Českém ráji nebo na pravidelných kurzech jógy ve Wellness centru v Brně. Na fotografiích si můžete všimnout ukázky Renatiných lekcí jógy na thajském ostrově Kho Ngai nebo ve Švýcarsku.

Před lekcí jógy se doporučuje min. 3 hodiny nejíst, v průběhu cvičení je vhodná neperlivá voda pokojové teploty a cvičí se v pohodlném oděvu (nejlépe z přírodních materiálů, bez šperků a doplňků) na speciální podložce pro jógu.

Díky nadšení, pochopení a poznání se budete cítit v Renatiných lekcích bezpečně a uvolněně. Umožní Vám rozvinout svůj talent a pocítit radost ze svého rozvoje na mnoha rovinách.

Stačí si objednat video lekce, individuální online nebo venkovní lekce na mailu renata@talentgalaxy.com nebo na telefonu +420 777 350 583.